Coaching

Vad är coaching?
Coaching är samtal baserade på frågor som lär människor att utveckla sig själva genom självfunna svar.
Du som klient blir medveten om vad som pågår i ditt liv och får insikt om hur du kan använda din egen förmåga och hantera olika typer av utmaningar.

Enkelt uttryckt:
Vi formulerar din målbild och jag är ditt verktyg som ställer de nödvändiga frågorna så att du kan komma vidare och hitta svaren i dig själv. Coachning hjälper dig att utvecklas snabbare.
Genom våra coachingsamtal får du nya perspektiv och verktyg att arbeta med för att lyckas!

Vi erbjuder

HÄLSOCOACHING – med livsstilsförändring, ex. vikt, träning
LIVSCOACHING – självförtroende, självkänsla, livsfrågor, arbete, relationer, stresshantering
GRUPP/TEAMCOACHING

 

Hur vill du göra? Är du redo för nästa steg?

Boka tid