Tystnadsplikt och etiska regler

Jag arbetar som certifierad Stress och friskvårdsterapeut och certifierad coach med kognitiv inriktning.
Mina utbildningar har jag gjort hos Hälsoakademin Europa AB (HAEU).
HAEU’s utbildningsprogram är godkänt av ICF (International Coaching Federation) som är världens största branchorganisation för coacher.
I mitt arbete som certifierad Coach och Stress och Friskvårdsterapeut, har jag tystnadsplikt och följer ICF’s etiska riktlinjer.
I enlighet med dom ansvarar jag för att samtalet mellan terapeut och klient hålls konfidentiellt.
Coachen har rätt att diskutera ett klientarbete med en annan terapeut eller handledare men skyddar då klientens integritet

Vad är ICF? ICF är världens största branschorganisation för professionella coacher och finns i 70 länder. ICF har som uppgift att stödja, utveckla och kvalitetssäkra coachers professionella kompetens och integritet.

Vad är en Certifierad coach? Hälsoakademin Europas coachutbildning följer International Coach Federations (ICF) normer. ICF är en branschorganisation för professionella coacher. Organisationen verkar för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring inom branschen. Det finns tre nivåer för certifieringar hos ICF:

Nivå 1 ACC, Accredited Certified Coach Nivå 2 PCC, Professional Certified Coach Nivå 3 MCC, Master Certified Coach

På varje nivå har ställs olika krav på teoretisk utbildning och praktisk färdighet. När du har genomgått Hälsoakademin Europas utbildning blir du Certifierad coach av Hälsoakademin Europa AB. För att erhålla ICF certifiering till ACC krävs förutom utbildningen på minst 60 timmar att du har:

100 timmars klientpraktik, varav 75 timmar ska vara betalda (minimum 8 klienter) Referensbrev från två certifierade coacher Mentorscoachning 10timmar Muntlig examination per telefon

Mer information om ICF´s certifieringar finns på www.coachfederation.org under credential